Formularz zgłoszenia Oferta Alkohol niszczy

Przyłącz się do kampanii!

Wszyscy – jako społeczeństwo – jesteśmy narażeni na szkody wyrządzone przez alkohol. Nie ma znaczenia, czy pijemy go sporadycznie, czy też nie spożywamy go w ogóle. Alkohol niszczy zdrowie, więzi rodzinne, towarzyszy przemocy i zwiększa ryzyko wypadku. Nasze materiały nie straszą, lecz mówią, jak jest. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

TERMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ: materiały w ciągłej sprzedaży
WYSYŁKA MATERIAŁÓW: w ciągu 3 dni roboczych (od 18 maja 2015 r.)

MATERIAŁY PŁATNE

Na pytania chętnie odpowie Tomasz Bednarek:
TEL.: 61 855 33 81 w. 17
E-MAIL: TOMASZ.BEDNAREK@SKLEPIKZTU.PL
FAKS: 61 855 33 83

Materiały

Alkohol niszczy to zestaw ulotek i plakatów profilaktycznych, dostarczających rzetelnych informacji o szkodliwości spożywania alkoholu przez osoby w każdym wieku. Nasze materiały adresujemy do osób dorosłych oraz młodzieży.

1. ULOTKI EDUKACYJNE I PLAKATY PROFILAKTYCZNE DLA DOROSŁYCH

Ulotka: Nie piję alkoholu w ciąży

Format: A4 do DL (harmonijka)

Opis: Zachęca do niespożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. Tłumaczy jak alkohol wpływa na rozwój dziecka (m.in. wywołuje wady narządów i układu nerwowego, zmiany w budowie ciała). Wyjaśnia czym jest FASD (Poalkoholowe Uszkodzenie Płodu) i jakie są jego konsekwencje. Odpowiada na wiele pytań: czy FASD jest dziedziczne, jak wygląda rozwój i wychowanie dziecka z syndromem FASD, czy niewielka ilość alkoholu może uszkodzić płód, czy kobieta karmiąca dziecko piersią może pić alkohol.

Grupa docelowa: młodzież ponadgimnazjalna, kobiety i mężczyźni planujący dziecko, kobiety będące w ciąży

Jak wykorzystać ulotkę? Przekazać przychodniom zdrowia, aptekom, szkołom rodzenia. Ulotkę może wręczać lekarz podczas konsultacji, można je również rozłożyć na stoliku w poczekalni. Ulotki warto wykorzystać w szkole podczas zajęć dotyczących planowania rodziny.

Plakat: Nie piję alkoholu w ciąży

Format: B3

Opis: Plakat z czytelnym przekazem zachęcającym do niespożywania alkoholu przez kobiety w ciąży i dbania o zdrowie dziecka. Informuje czym jest FASD. Zachęca do pogłębienia wiedzy na temat FASD.

Grupa docelowa: młodzież ponadgimnazjalna, kobiety i mężczyźni planujący dziecko, kobiety będące w ciąży.

Jak wykorzystać plakat? Plakat można wywiesić w przychodni zdrowia, aptece, szkole rodzenia, Ośrodku Pomocy Społecznej, w szkole ponadgimnazjalnej.

Ulotka: Jesteśmy kochającą się rodziną

Format: A4 składane do DL (harmonijka)

Grupa docelowa: osoby dorosłe posiadające rodzinę lub planujące jej założenie

Opis: Przypomina kilka zasad, które poprawiają relacje rodzinne. Wskazuje uzależnienie od alkoholu jako jedną z najczęstszych przyczyn rozpadu rodziny. Tłumaczy, że uzależnienie od alkoholu nie tylko dotyczy alkoholika, ale również jego współmałżonka i dzieci. Członkom rodziny, w której występuje problem alkoholowy towarzyszą takie emocje jak lęk, wstyd, gniew, często dochodzi do przemocy. Ulotka promuje pozytywny wzorzec rodziny oparty na zaufaniu, miłości, wspólnym rozwiązywaniu konfliktów.

Jak wykorzystać ulotkę? Ulotkę ze względu na pozytywny charakter można rozdysponować podczas pikników i festynów rodzinnych (np. na stoisku profilaktycznym lub promującym samorząd).

Plakat: Jesteśmy kochającą się rodziną

Format: B3

Grupa docelowa: osoby dorosłe posiadające rodzinę lub planujące jej założenie

Opis: Plakat z wizerunkiem szczęśliwej rodziny. Przypomina, że nadużywanie alkoholu niszczy relacje między ludźmi i może doprowadzić do rozpadu rodziny.

Jak wykorzystać plakat? Wywiesić w Ośrodku Pomocy Społecznej, Ośrodku Pomocy Rodzinie, w miejscach użyteczności publicznej.

Ulotka: Nie krewię. Badam krew raz w roku!

Format: A4 składane do DL (harmonijka)

Grupa docelowa: młodzież od 18 roku życia, dorośli

Opis: Przypomina o negatywnym wpływie alkoholu na organizm człowieka. Wyjaśnia czym jest picie ryzykowne oraz picie szkodliwe. Edukuje w zakresie różnej obecności „czystego alkoholu etylowego” w piwie, winie, czy wódce. Namawia do ograniczania spożywania alkoholu. Podpowiada gdzie szukać pomocy gdy tracimy kontrolę nad piciem alkoholu. Zachęca do regularnych badań profilaktycznych m.in. badania krwi oraz prób wątrobowych.

Jak wykorzystać ulotkę? Ulotkę można przekazać przychodniom zdrowia, aptekom. Pracownik stacji benzynowej może dołączyć ją do rachunku za benzynę. Ulotkę warto rozdysponować wśród młodzieży ponadgimnazjalnej podczas zajęć dotyczących profilaktyki alkoholowej i zdrowotnej.

Plakat: Nie krewię. Badam krew raz w roku

Format: B3

Grupa docelowa: młodzież od 18 roku życia, dorośli

Opis: Plakat z czytelnym przekazem zachęcającym do badań profilaktycznych oraz ograniczenia spożywania alkoholu.

Jak wykorzystać plakat? Plakat można wywiesić w przychodni zdrowia, aptece, w szkole ponadgimnazjalnej.

2. ULOTKI EDUKACYJNE I PLAKATY PROFILAKTYCZNE DLA MŁODZIEŻY

Ulotka: Nie boję się. Mówię o problemach

Format: A4 składane do DL (harmonijka)

Grupa docelowa: dzieci i młodzież

Opis: Tłumaczy dzieciom i młodzieży czym jest choroba alkoholowa. Wyjaśnia kwestię współuzależnienia alkoholowego wszystkich członków rodziny. Podpowiada dzieciom z kim porozmawiać, oraz gdzie szukać pomocy jeśli rodzic nadużywa alkoholu. Uświadamia młodym ludziom, jak się zachować, gdy rodzice kolegów i koleżanek są alkoholikami. Zachęca do okazywania wsparcia i zrozumienia.

Jak wykorzystać ulotkę? Przekazać dzieciom podczas zajęć dotyczących więzi rodzinnych, przemocy rówieśniczej oraz profilaktyki alkoholowej prowadzonych np. w szkole. Rozdysponować w przychodniach zdrowia, poradniach pedagogiczno-psychologicznych.

Plakat: Nie boję się. Mówię o problemach

Format: B3

Grupa docelowa: dzieci i młodzież

Opis: Plakat z czytelnym przekazem zachęcającym dzieci i młodzież do sięgania po pomoc jeśli rodzice nadużywają alkoholu. Plakat wskazuje osoby, które mogą pomóc rozwiązać problem: nauczyciel, pedagog szkolny, policjant.

Ulotka: Nie eksperymentuję!

Format: Składana harmonijka (70 mm x 99 mm)

Grupa docelowa: młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna

Opis: Przekazuje informacje na temat alkoholu oraz dopalaczy. Ulotka uświadamia jaki jest skład chemiczny alkoholu i dopalaczy, jakie są konsekwencje zdrowotne zażywania dopalaczy oraz spożywania alkoholu. Namawia do zdrowego trybu życia, uprawiania sportu jako alternatywy do eksperymentowania z alkoholem i dopalaczami.

Jak wykorzystać ulotkę? Przekazać uczniom w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na zajęciach dotyczących alkoholu i dopalaczy. Udostępnić w przychodniach zdrowia.

Plakat: Nie eksperymentuję!

Format B3

Grupa docelowa: młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna

Opis: Plakat z czytelnym przekazem wyjaśniającym negatywne skutki zażywania dopalaczy oraz spożywania alkoholu.

Jak wykorzystać plakat? Rozwiesić w szkołach, placówkach wychowawczych, przychodniach zdrowia.

Kontakt

Kontakt z organizatorami Przemoc boli:

• Na pytania w sprawie programu Przemoc boli odpowiada Tomasz Bednarek

• TEL.: 61 855 33 81 w. 17

• E-MAIL: TOMASZ.BEDNAREK@SKLEPIKZTU.PL

• ZAMÓWIENIA (FAKS): 61 855 33 83

• Adres biura: SPiDR, ul. Grochowska 45 A, 60-277 Poznań

Materiał przygotowany przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 29 A, 60-277 Poznań. SPiDR zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000150767. REGON 639838688 NIP 782-21-84-952